Chính sách đổi trả

Đồng Phục Thành Lợi

1. Đồng Phục Thành Lợi không chấp nhận trả hàng để lấy tiền mặt trong bất kỳ trường hợp nào.

2. Thời gian đổi hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được hàng. 

3. Việc đổi trả sản phẩm chỉ thực hiện khi sản phẩm bị lỗi hoặc những sự cố phát sinh từ Đồng Phục Thành Lợi. 

4. Chỉ chấp nhận đổi hàng khi sản phẩm chưa qua sử dụng, còn nhãn mác và hóa đơn thanh toán khi nhận hàng. 

5. Chúng tôi chỉ chấp nhận đổi sản phẩm cùng chủng loại, kích thước.