May đồng phục bảo hộ lao động tại Bình Dương

Bình Dương có 48 khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Là tỉnh dẫn đầu về số lượng và tốc độ phát triển của các khu công nghiệp. Đối với các công ty may đồng phục, Bình Dương có tiềm năng rất lớn với nguồn khách hàng dồi dào từ các công ty thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp. Đồng phục Thành Lợi là công ty may đồng phục bảo hộ lao động tại Bình Dương tốt nhất. Là một trong những công ty dẫn đầu trong ngành sản xuất, may đồng phục cho các công ty, Đồng Phục Thành Lợi luôn ý thức rõ nhiệm… Đọc Thêm

Continue Reading