May đồng phục học sinh tại Bình Dương

Tỉnh Bình Dương có 26 trường Trung học phổ thông, hơn 150 trường trung học cơ sở và tiểu học. Đó là hệ thống khách hàng đầy tiềm năng đối với các công ty may đồng phục. Nhận thấy được vấn đề này, Đồng Phục Thành Lợi đã và đang chú tâm phát triển mạng lưới kinh doanh, may đồng phục tại Bình Dương với mục đích tiếp cận gần nhất với nguồn khách hàng này. Đồng phục Thành Lợi là công ty may đồng phục học sinh tại Bình Dương có chất lượng tốt nhất. Đến nay, hệ thống đại lý, cơ sở của Đồng Phục Thành Lợi đã phân… Đọc Thêm

Continue Reading