Đồng phục đẹp

Ngày nay, đồng phục vừa đóng vai trò là bộ mặt, là thương hiệu của một công ty; tổ chức; doanh nghiệp; vừa là nhu cầu thời trang chung của cả một bộ máy được cơ cấu cụ thể. Để đồng phục thể hiện được tốt nhất được vai trò của mình thì trước tiên bộ đồng phục đó phải mang được nét riêng của cơ quan; tổ chức; công ty đó. Quan trọng nhất là đồng phục phải đẹp trong mắt người nhìn. Vậy, thế nào là đồng phục đẹp? Đồng phục đẹp là đồng phục được thiết kế đẹp, phù hợp với nhu cầu của một nhóm, công ty hay tổ chức. Đồng… Đọc Thêm

Continue Reading